33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 19. deň

Link na video:  https://youtu.be/JXekRIHjd8w   

19. DEŇ – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Jn 14, 2-6

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“  Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

ZAMYSLENIE

Panna Mária je hviezdou, ktorá nás bezpečne vedie do prístavu večnosti a žiari na ceste do neba. Prosme ju, aby sme vedeli tak ako ona prijať Ježišovo pozvanie k novému životu.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2020

„Drahé deti! Počúvam vaše úpenlivé prosby a modlitby a prihováram sa za vás u svojho Syna Ježiša, ktorý je cesta, pravda a život. Deti moje, vráťte sa k modlitbe a otvorte svoje srdcia v tomto milostivom čase a kráčajte cestou obrátenia. Váš život je pominuteľný a bez Boha nemá zmysel. Preto som s vami, aby som vás viedla k svätosti života, aby každý z vás objavil radosť života. Deti moje, všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária, uč nás dnes túžiť po nebi a nebáť sa svätosti života.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

09.06.2024

Ďalej

10.06.2024