33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 20. deň

Link na video:   https://youtu.be/hg2dxjUOwAA      

20. DEŇ – KORUNOVANIE PANNY MÁRIE

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Zjv 11, 19a. 12, 1

„A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy.“

„Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“

ZAMYSLENIE

Mária je pre nás všetkých znamením z neba. Je kráľovnou neba i zeme. Prichádza medzi nás ako kráľovná pokoja, ktorá nám prináša Ježiša, pripomína nám jeho slová, vystríha nás pred nástrahami zla a upozorňuje na pokoj, ktorý musí zavládnuť medzi Bohom a ľuďmi a medzi nami navzájom.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1988

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste každodenne prežívali posolstvá, ktoré vám dávam preto, milé deti, lebo vás chcem priviesť bližšie k Srdcu Ježišovmu. Deti moje, preto vás dnes pozývam k modlitbe zasvätenia Ježišovi, môjmu drahému Synovi, aby každé vaše srdce patrilo jemu. A potom vás pozývam, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, aj ako rodiny a farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, milé deti, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Pannu Máriu, kráľovnú neba i zeme, aby sa stávala kráľovnou našich sŕdc, našich životov, našich rodín, našich farností i nášho Slovenska.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

10.06.2024

Ďalej

11.06.2024