33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 22. deň

Link na video:       https://youtu.be/Q5tXYauqVAc

22. DEŇ –  MÁRIINA LÁSKA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 1,39-40
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“

ZAMYSLENIE
Mária nemyslí na seba, ale na druhých. Jej láska k blížnym sa prejavuje v namáhavej ceste, ktorú musela prejsť pešo, asi tri-štyri dni, aby pomohla svojej príbuznej Alžbete, ktorá bola v požehnanom stave, tak ako jej zjavil anjel Gabriel.
Mária, v tebe sa Božia láska stala človekom. S tebou voláme: „Božia láska príď, daj sa nám spoznať“. Mária, pomôž nám zastaviť sa pred každou tvárou človeka a v jeho očiach vidieť Ježiša. Ak v nich uvidíme radosť, uč nás radovať sa, ak je v nich bolesť, pomôž nám ju odohnať nežnosťou a dobrotou. Učíš nás, že bez lásky sme stratení i to, že láska jediná má moc konať zázraky.

POSOLSTVO
 „Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, bez lásky nemôžete žiť ani s Bohom ani s bratom. Preto vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božej láske, ktorá je preveľká a otvorená pre každého z vás. Boh ma z lásky k človeku poslal medzi vás, aby som vám ukázala cestu spásy, cestu lásky. Ak nemilujete najprv Boha, nebudete môcť milovať ani blížneho, ani toho, koho nenávidíte. Preto, deti moje, modlite sa a prostredníctvom modlitby objavíte lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ
Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes prosme Máriu, aby nám pomohla nemyslieť na svoje potreby ale zaoberať sa potrebami blížnych.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 21. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 23. deň