33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 24. deň

Link na video:    https://youtu.be/_i-W0j9bY2g

24. DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ (5.8.2023)

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Svätý Pavol píše:  Rim. 7, 22 – 27

 Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz.
A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

ZAMYSLENIE

Panna Mária vedela čakať, byť trpezlivá, deň čo deň odovzdávala svoj život Bohu, dokonca aj vtedy, keď zavládla tma a bolesť.
Na ceste viery a nádeje sa nesmieme nikdy vzdať, pretože nedorozumenia, nesprávne odsúdenia, strachy, neustále pády a sklamania nás každým dňom sprevádzajú na ceste svätosti. S ťažkosťami však vstupuje do života človeka aj Božia pomoc.
Matka nádeje nás oduševňuje svojim príkladom a žiari nám ako jasná hviezda i v tejto temnej noci dnešnej doby. Mária, svojou nádejou otvor naše srdcia pre Ježiša, aby bol on našou jedinou nádejou. Pomôž nám byť tvojimi vystretými rukami lásky pre všetkých, ktorí sa stratili, a nemajú viac nádej.

POSOLSTVO

„Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou. Ten, kto sa modlí a miluje, nebojí sa, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo a vidí môjho Syna. Ako svojich apoštolov vás pozývam, aby ste sa snažili byť príkladom milosrdnej lásky a nádeje. Vždy znovu sa modlite za čoraz viac lásky, pretože milosrdná láska prináša svetlo, ktoré rozbíja každú tmu, prináša môjho Syna. Nebojte sa, nie ste sami, ja som s vami. Prosím vás, aby ste sa modlili za svojich pastierov, aby v každej chvíli mali lásku, aby s láskou konali pre môjho Syna, skrze neho a na jeho pamiatku. Ďakujem vám. “         2.apríl 2016

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes zriekajme sa strachu a prosme za dar pevnej nádeje pre tých, ktorý ju stratili.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

Predchádzajúce

14.06.2024

Ďalej

Novéna k 43.výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí – 1.deň