33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 25. deň

Link na video:    https://youtu.be/p6wZxg1a3Bo

25. DEŇ – MÁRIINA NÁDEJ 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Svätý Pavol píše:    Rim. 8, 28 – 30
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho
rozhodnutia.  Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

ZAMYSLENIE
Život Panny Márie na ceste viery nebol ľahký, prežila tridsať rokov Božieho mlčania. Boli to roky každodennej námahy, povinností i opakovania. Prešli dlhé roky.
Živý a svieži  zážitok  Zvestovania sa dávno vytratil a ostala len spomienka.
Mária vo svojom srdci zachovávala všetky slová, udalosti a odovzdala sa Bohu až po záverečné ÁNO pod krížom svojho Syna, ktoré vyslovila v mene celého ľudstva.
Mária, ďakujeme ti za tvoju trpezlivosť v čakaní na náš návrat k Bohu. Vypros nám dar trpezlivosti v znášaní bolesti i v práci nad svojím obrátením. Chceme sa ti podobať.

POSOLSTVO
„Drahé deti! Mojou materinskou túžbou je, aby vaše srdcia boli naplnené pokojom a aby vaše duše boli čisté. Aby ste v prítomnosti môjho Syna mohli vidieť jeho tvár. Pretože, deti moje, ako matka viem, že ste smädní po úteche, nádeji a ochrane. Vy, deti moje, vedome i nevedome hľadáte môjho Syna. Aj ja som sa prechádzajúc pozemským časom radovala, trpela a trpezlivo znášala bolesti, až kým ma od nich môj Syn v celej svojej sláve neoslobodil. A preto svojmu Synovi hovorím: Vždy im pomôž! Vy, deti moje, pravou láskou osvetlite tmu sebectva, ktorá čoraz viac zahaľuje moje deti. Buďte veľkodušní. Nech sú vaše ruky a srdcia vždy otvorené. Nebojte sa. S dôverou a nádejou sa odovzdajte môjmu Synovi. Pozerajúc na neho prežívajte život s láskou. Milovať znamená dávať sa, znášať a nikdy nesúdiť. Milovať znamená žiť slová môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, iba pravá láska vedie k večnému šťastiu. Ďakujem vám.“ (18. marec 2017)

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes preverujme svoje úmysly, prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla mať vždy čisté úprimné úmysly.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

 

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 24. deň

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. júla 2023