33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 27. deň

Link na video:    https://youtu.be/JN7SPARb-dc

27. DEŇ – MÁRIINA CHUDOBA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.                                            

Evanjelista Lukáš píše:   (Lk 14,  25–27. 33)

S Ježišom išli veľké zástupy, obrátil sa a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

ZAMYSLENIE

Panna Mária, sa zriekla toho, čo je pre nás ľudí najťažšie, a to je zrieknuť sa seba samého. Svoju vôľu úplne podriadila Božej vôli. To znamená, že Božiu vôľu žila ako svoju vlastnú. Pre ňu, pokornú služobnicu Pána, urobil Pán veľké veci a skutky, pretože nemala nič, čo by jej patrilo. V tom spočíva veľkosť jej chudoby, ktorá priťahuje nebo.
Mária, uč nás, nezhromažďovať si poklady na zemi, nemať nič a predsa vedieť, že nám všetko patrí. Vypros nám dôveru, že náš milujúci Otec sa o všetko postará.

POSOLSTVO

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“ (18. marec 2016)

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu aby nám pomohla zriekať sa toho, čo máme radi. Nájdime okolo seba chudobných a obdarujme ich materiálne, duchovne.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 26. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 28. deň