33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 30. deň

Link na video:    https://youtu.be/-H9JpNWdahg

30. DEŇ – SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.                                                

 Lk 2, 33-35

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ 

ZAMYSLENIE

Simeonovo proroctvo sa netýka iba umučenia jej syna Ježiša Krista, ale aj jeho misijného diela, ktoré rozprúdi rozdelenie izraelského ľudu, a teda bolestný zármutok v Máriinom srdci.

Mária je vo svojej bolesti vzorom vytrvalosti evanjeliovej náuky a zdieľaním Kristovho utrpeniaprostredníctvom svojej trpezlivosti. Robila to po celý svoj život a predovšetkým na Kalvárii. Tam sa stáva prototypom a vzorom pre všetkých kresťanov. Pretože bola tak úzko spojená s Kristovou smrťou, je spojená potom aj s jeho zmŕtvychvstaním.

Mária nás predchádza a pomáha nám nasledovať Krista na našej ceste viery. A Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme sa s ňou nebáli podeliť o toto veľké dobrodružstvo.

POSOLSTVO

Drahé deti! Znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“ Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomáhať svojim blížnym v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia. Ďakujem vám.

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu, aby nám pomohla odovzdať sa do Božích rúk v skúške, ktorú prežívame dnes. Prosme aj za tých, ktorí stratili vieru. 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

 

 

 

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 29. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 31. deň