33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 31. deň

Link na video:    https://youtu.be/VqMrEb471l0

31. DEŇ – MÁRIA MATKA CIRKVI

Jn 19, 25-30

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

ZAMYSLENIE

Už svätý Augustín učil, že Mária je matkou členov Kristovho tela, pretože spolupracovala svojou láskou pri zrode veriacich v Cirkvi. Je Matkou Božieho ľudu, pretože  ako povedal sv. Cyprián „nik nemôže mať Boha za svojho Otca, ak nemá Cirkev za svoju Matku“.

Mária pod krížom prevzala odkaz Božej lásky a za svoje deti prijala všetkých ľudí,
ktorých Kristova smrť znovu zrodila pre večný život. S apoštolmi očakávala prisľúbeného Ducha Svätého, svoje prosby spájala s modlitbami učeníkov a stala sa vzorom modliacej sa Cirkvi. Napokon bola vzatá do nebeskej slávy, s materskou láskou sprevádza putujúcu Cirkev a starostlivo ju chráni na ceste do večnej vlasti, kým nenadíde slávny deň Pánov.

POSOLSTVO

„Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, že vás milujem. Milujem vás svojou materinskou láskou a pozývam vás, aby ste sa mi celkom otvorili, aby som cez každého z vás mohla obracať a zachraňovať svet, ktorý je plný hriechu a toho, čo nie je dobré. Preto, moje milé deti, otvorte sa mi, aby som vám mohla odkryť a ukázať Boha, ktorý vás miluje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu aby nám pomohla prijať ju ako matku, dovoľme jej milovať nás.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 30. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 32. deň