33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 8. deň

https://youtu.be/9vZDti6a3_Q

8. DEŇ – OHLASOVAL BOŽIE KRÁĽOVSTVO A POKÁNIE 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Mt 4, 16-17

Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

ZAMYSLENIE

Ježišu, spolu s tebou k nám prichádza nebeské kráľovstvo. Stretnutie s tebou, Ježišu, je plné požehnania a milosti. Prebuď v nás túžbu priblížiť sa k tebe a k tvojmu Božskému srdcu, ktoré nás volá k obráteniu. 

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 2. august 2010

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste vo svojich srdciach spoločne so mnou začali budovať nebeské Kráľovstvo, aby ste zabudli na to, čo je osobné a vedení príkladom môjho Syna mysleli na to, čo je Božie. Čo si od vás praje On? Nedovoľte satanovi, aby vám otváral cesty pozemského šťastia; cesty, na ktorých nie je môj Syn. Deti moje, sú falošné a trvajú krátko. Môj Syn existuje. Ponúkam vám večné šťastie a pokoj, jednotu s mojím Synom, s Bohom. Ponúkam vám Božie Kráľovstvo. Ďakujem vám. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária, pomôž nám dnes každý problém či prekážku premeniť na obetu za naše obrátenie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

Predchádzajúce

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – 1.deň

Ďalej

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – 2.deň