33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO

Pokoj a dobro z Medžugoria.

Drahí priatelia, 

pozývame Vás modliť sa a pôstiť sa spoločne 33 DNÍ ZA SLOVENSKO.

Začneme 13. júla a skončíme 15. augusta 2023 na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie slávnostným zasvätením seba, našich rodín, spoločenstiev i celého Slovenska jej Nepoškvrnenému Srdcu.

Boh posiela na zem Máriu v týchto ťažkých časoch, aby nám pomohla a viedla bezpečnou cestou za Ježišom.
I na Slovensku pozorujeme ako veľmi potrebujeme pomoc z neba.

Vo Fatime nám Panna Mária ponúka vo svojom Srdci útočisko a ochranu, ako to povedala Lucii pri druhom zjavení: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom a cestou, ktorá ťa privedie k Bohu.“

Pri svojich zjaveniach v Medžugorí často opakuje: zasväťte sa môjmu Srdcu.
„Pozývam vás, aby ste sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Želám si, aby ste sa zasvätili osobne, rodiny i farnosti, aby prostredníctvom mojich rúk všetko patrilo Bohu. 
Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste pochopili veľkosť tohto posolstva, ktoré vám dávam. Nechcem nič pre seba, ale všetko pre spásu vašich duší. Satan je silný, a preto sa, deti moje, vytrvalou modlitbou priviňte k môjmu materinskému srdcu!“ (25.10.1988).

Poslúchnime jej materinské volanie a ukryme sa spoločne do jej Nepoškvrneného Srdca.
Spolu so sv. apoštolom Pavlom chceme volať do všetkých kútov nášho Slovenska:
„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 5, 20; 6,2).
K nepretržitému pôstu za Slovensko sa môžete zaregistrovať na: 
http://zaslovensko.com
Do modlitby sa môžete zapojiť:
1. Na stránke www.svetlomariino.sk si môžete každý deň nájsť texty k rozjímaniu na daný deň
2. Na Viber alebo WhatsApp sa môžete od 10.7.2023 pridať do skupín, kde Vám každé ráno príde rozjímanie na daný deň
ak máte záujem dostavať rozjímania na každý deň mailom, napíšte nám na: gospa3@gmail.com
3. V aplikácii SVETLO MARIINO, ktorú si môžete stiahnuť do svojich mobilov.
4. Na YouTube Svetlo Máriino nájdete video s rozjímaniami na každý deň.

Pozvite k modlitbe všetkých, ktorým horí srdce za duchovnú obnovu Slovenska.
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

10.07.2023

Ďalej

11.07.2023