Adorácia, Medžugorie, 24.06.2020

Predchádzajúce

Homília na 39. výročie zjavení Panny Márie Kráľovnej Pokoja, Medžugorie, 24.06.2020

Ďalej

Modlitba na Podbrde, 25.06.2020