ARCIBISKUP ALDO CAVALLI, APOŠTOLSKÝ VIZITÁTOR PRE FARNOSŤ MEDŽUGORIE: „AJ JA SA V MEDŽUGORÍ OBRACIAM, JE TO MIESTO MILOSTI, KTORÉ MENÍ ŽIVOT“

Arcibiskup Aldo Cavalli, apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie nedávno navštívil Španielsko, kde dal zaujímavý rozhovor o tom, ako ho prenikla milosť Medžugoria. Povedal, že je to miesto, kde sa aj on sám obracia a pozval aj druhých, aby sa prišli obrátiť.

Prečo Medžugorie mení životy toľkých ľudí?

  Pretože je to miesto milosti ako sú Lurdy, Fatima alebo Kibeho v Rwande. Pán si vyberie to, čo chce a vyberie si ľudí, ktorí neočakávajú jeho zásah. Tak ako na samom začiatku Pánovho pôsobenia s Pannou Máriou v Nazarete, tak ani v Medžugorí, ani v Lurdoch nebolo nič. V Biblii sa nespomína Nazaret, pretože to bola malá dedinka. Mária a Jozef boli obyčajní ľudia, ktorí sa chceli vziať, mať deti a život ako každý iný. Tak ako v Nazarete Pán zasiahol aj v Medžugorí a obracia sa k stovkám ľudí. Množstvo kňazov sa sem vracia, aby sa poďakovalo. Stretám chlapcov, ktorí mi hovoria, že sa rozhodli ísť do seminára, dievčatá, ktoré pocítili povolanie byť rehoľnými sestrami, manželia a rodiny, ktoré spoznali, že sa majú milovať. To je Medžugorie.

  Keďže tam teraz bývate, aká je Vaša osobná skúsenosť duchovnosti v Medžugorí?

  Musíte vedieť, že aj sa obraciam ako aj druhí. Mnohí biskupi sem posielajú svojich kňazov a laikov, aby zakúsili obrátenie. Ľudia v Medžugorí menia svoj život. Ale aby to bolo možné, musia splniť jednu podmienku: musia prísť na modlitbu. Ak prídu na dva-tri dni na serióznu modlitbu, vstupujú do stavu milosti. Z turistického uhľa pohľadu tu nie sú žiadne atrakcie, ktoré by bolo treba navštíviť. Ak človek príde len na návštevu a nič viac, nemá to účinok. „Ja sa tiež obraciam ako aj iní, preto aj hovorím niektorým biskupom a laikom: Príďte sa obrátiť, pretože toto je miesto milosti, na ktorom človek mení svoj život!“

  V máji 2019 pápež František oficiálne povolil púte do Medžugoria. Čo to znamená?

  To znamená, že Svätý Otec uznal toto miesto za miesto milosti a ľudia môžu prichádzať v sprievode biskupov a kňazov. Počas týždňa mladých sa tu zhromaždilo okolo 30-40 tisíc mladých v strede leta pri teplotách 40-45 stupňov. Neuveriteľné! Modlili sa od rána do večera. Mali päť dní duchovnej obnovy. Boli to mladí ako všetci ostatní, ale tu našli miesto, kde sa chcú modliť viac, byť účastní na sv. omši, adorácii, spovedali sa a vystupovali na Podbrdo.

  Týmto sa Svätá Stolica snaží dať hodnotu milosti a duchovnosti naozaj výnimočného miesta. Preto Svätý Otec menoval apoštolského vizitátora pre pastoráciu. Miestny biskup, Mostarsko-Duvanjský, je zodpovedný za územie a táto vyvážená spolupráca dobre funguje. Raz ročne navštívim pápeža Františka, aby sme sa rozprávali o Medžugorí. Je šťastný, pretože ľudia sa modlia v dialógu a rozhovore, ktorý je založený medzi Pánom a nami.

  Myslíte si, že zjavenia budú nakoniec priznané?

  Neviem. To čo viem je, že minulý rok, aj po COVID-e, navštívilo Medžugorie milión ľudí. Nechceme sponzorov, publicitu, ani peniaze, pretože musíme zachovať milosť tohto miesta. Ak bude prevládať obchod, nebude to viac miesto milosti. Dva jasné princípy miesta sú milosť a perspektíva. Pán nám dáva milosť, hoci si ju nezaslúžime a vidí nás z perspektívy, čo znamená, že vie, čím sa môžeme stať. To je Pán. Ľudia v Medžugorí menia svoj život.

Hovoríte o milióne návštevníkov. Očakáva sa taký počet aj tento rok?

  Myslím si, že ich bude aj viac. Tento týždeň som videl desaťtisíce ľudí. Veľmi sme opatrní pri plnení svojich povinností, aby boli veci urobené správne. Farnosť organizuje všetky aktivity, ktorým sa venuje, a to sú: omša, adorácia, spoveď, ruženec, Podbrdo, Križevac, ako keby to bola svätyňa, ale aj každá iná farnosť. Všetko robíme veľmi pozorne: dobre spievame, dobre slávime, dobre kážeme, všetko je čisté a pekné. Je to spôsob, akým sa prenáša viera.

  Môžete nám opísať Medžugorie?

  Medžugorie je sväté miesto, ktoré ešte nie je vyhlásené za svätyňu. Nachádza sa tu kostol zo 60. rokov, obyčajný čistý, pekný s kapacitou 500 ľudí. Je tu jedna hala pre 800 ľudí, ktorá bola postavená pred 25 rokmi a má meno po sv. Jánovi Pavlovi II. Za kostolom sa nachádza otvorený priestor naplnený lavicami, kde sa zmestí okolo 7 000 ľudí. Taktiež je tu priestor okolo Zmŕtvychvstalého Krista. Ľudia sa veľmi veľa modlia na vonkajšom priestranstve, kde sú adorácie a niekedy aj napriek škaredému počasiu, a nikto sa nesťažuje. Sú tu hotely, ktoré vedú celé rodiny a predajne suvenírov. Všetko je blízko. Medžugorie vydalo svedectvo viery počas komunizmu, keď veriaci trpeli prenasledovanie, zabíjanie a väznenie. Vizionári, ktorí často navštevovali kostol, bránili toto miesto a riskovali svoje životy.

  Môžeme povedať, že Medžugorie je uchránené pred komerčnými výzvami?

  Hotel s plnou penziou stojí 35 eur na deň; toľko stojí pizza v Ríme. Pracuje celá rodina a platy sú nízke. Ale vždy sú otvorení. Predávajú aj suveníry, ale to je normálne, pretože z niečoho musia žiť. Obchod je obchod, to je bez pochýb, ale Medžugorie nie je komerčné.

  Môžete nám povedať niečo o posolstvách?

  Koncom každého mesiaca dostávame posolstvo cez vizionárku Mariju. Neskôr sa toto posolstvo prekladá a všetko, čo obsahujú vzťahuje sa na dobré veci ako napríklad rada k častému prijímaniu, k pravidelnej spovedi alebo modlitbe za pokoj… Takéto sú posolstvá. Cirkev ich oficiálne nemôže komentovať, kým ich skúma Komisia.

  Ďakujeme Vám, že sme sa mohli niečo viac naučiť o tejto duchovnosti!

Aj ja Vám ďakujem. Želám vám všetko dobré, aby ste žili v pokoji a nech vás Pán žehná a sprevádza!

Zdroj: www.vjera.hr

Predchádzajúce

30.06.2023

Ďalej

Naozaj som chcel s vami večerať (Páter Slavko Barbarič, OFM)