Arcibiskup Mons. Aldo Cavalli prišiel do Medžugoria

Na sviatok Panny Márie Lurdskej (11. februára 2022) pricestoval do Medžugoria nový apoštolský vizitátor s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie na dobu neurčitú a ad nutum Sanctae Sedis titulárny arcibiskup Mons. Aldo Cavalli, arcibiskup Vibo Valentie a bývalý apoštolský nuncius v Holandsku.

Arcibiskup Cavalli bude sláviť prvú svätú omšu s farníkmi a pútnikmi v Medžugorí zajtra (13. februára 2022) o 11.00 h v kostole sv. Jakuba v Medžugorí.

Tlačová kancelária Svätej stolice 27. novembra 2021 zverejnila správu, že pápež František vymenoval arcibiskupa Mons. Alda Cavalliho, titulárneho arcibiskupa Vibo Valentie (Vibo Valentia – lat. Dioecesis Vibonensis) a bývalého apoštolského nuncia v Holandsku za apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie na dobu neurčitú a ad nutum Sanctae Sedis.

Mons. Aldo Cavalli nadviaže na pastoračnú službu, ktorú vykonával Mons. Henryk Hoser, S.A.C., ktorý zomrel 13. augusta 2021 vo Varšave.

Mons. Aldo Cavalli sa narodil 18. októbra 1946 v Lecco (Taliansko). Za kňaza v diecéze Bergamo bol vysvätený 18. marca 1971. Po kňazskej vysviacke vyučoval literatúru v seminári, počas ktorého ukončil štúdium politológie na Katolíckej univerzite. Od roku 1975 je na Pápežskej cirkevnej akadémii v Ríme, kde svoj pobyt zavŕšil postgraduálnym štúdiom teológie a cirkevného práva. Pôsobil na viacerých nunciatúrach ako tajomník a v Štátnom sekretariáte Svätej stolice. Za biskupa bol vysvätený 26. augusta 1996 v katedrále v Bergame. Bol apoštolským nunciom v Čile, Kolumbii, Malte a Líbyi a od 21. marca 2015 je nunciom v Holandsku a stálym pozorovateľom Svätej stolice pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Zdroj: www.radio-medjugorje.com

Predchádzajúce

12.02.2022

Ďalej

13.02.2022