Čas nelieči, ale láska

Vo februári sa v Medžugorí stretla výnimočná skupina ukrajinských pútnikov, konkrétne žien, ktoré vo vojne stratili svojich blízkych – synov, manželov, otcov, bratov. Mária ako mama každý deň objímala zranené srdcia, ktoré cez slzy opúšťali bolesť a boli naplnené pokojom.

V jednom posolstve Panna Mária povedala: „Skrze modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo a každú bolesť, tmu a kríž premení na svetlo“ (25.12.2019).

Chceme sa s vami podeliť o zázraky Božej lásky v týchto ľudských srdciach.

„Tu v Medžugorí som si uvedomila, že potrebujem zmeniť svoje priority. Veľa vecí nerobím tak, akoby som mala. Uvedomujem si to, chápem to, ale neuvádzam to do života. Myslím si, že toto je ešte jeden impulz na zmenu mojich priorít.“

„Pre mňa je Medžugorie Božou milosťou, nikde inde na svete som nič také nenašla. Táto milosť sa nedá vyjadriť slovami, treba ju zakúsiť na sebe.“

„Počas posledných dvoch mesiacov, keď som sa pripravovala na túto cestu, som všetkým hovorila, že chcem zakúsiť ten pocit života pred a po. Zdalo sa mi, že môj život je pozastavený, a tu som sa naozaj cítila „ako po“. Sľúbila som si, že je koniec pauze, budem ďalej žiť na pamiatku môjho manžela a kvôli dieťaťu. Všetci ste mi v tom pomohli. Tu som počula slová, ktoré som už poznala, ale potrebovala som ich počuť znovu. Ďakujem vám.“

„Do Medžugoria som prišla prvýkrát. Pocítila som tu Božiu i Máriinu lásku, milosť. Je pre mňa ťažké prekonať stratu manžela a tu prišla úľava mojej duši, môjmu srdcu. Chcem sa všetkým poďakovať.“

„Čas nelieči, ale láska. Ďakujem za Božiu lásku a lásku každého z vás.“

„Myslela som si, že príchodom sem zmením len prostredie, budeme sa modliť a menej plakať. Môj smútok nezmizol, stále je tu, ale môžem o ňom hovoriť bez sĺz. Budem sa inak modliť. Nemôžem všetky pocity vyjadriť slovami, je to milosť.“

„Ďakujem Panne Márii, že ma pozvala, za všetky milosti, ktoré som tu dostala. Nedá sa to vyjadriť slovami, treba to zakúsiť. Raz som čítala, že Boha treba milovať nadovšetko, ale nerozumela som tomu. Teraz už rozumiem.“

„Je pre mňa ťažké spracovať stratu manžela, ale tu som pocítila úľavu na duši i srdci, lásku k Ježišovi i Márii, Božiu ochranu a požehnanie.“

„Prišla som sem s jediným cieľom, aby mi bolo ľahšie. A ďakujem vám, pretože mi je naozaj trochu ľahšie. Nikdy som si nemyslela, že sa tu môžem úprimne radovať a smiať. A mohla som. Zabudla som na všetky problémy a trápenia. Nemyslela som si, že v tejto fáze svojho života to dokážem. Ďakujem.“

„V poslednom čase som len tak prežívala od rána do večera, víkendy boli bez radosti, bála som sa ďalej žiť, nevedela som, čo bude a ako bude. Ale tu sa nebojím, cítim, že je so mnou Mária a zostane so mnou. Neviem ako, ale viem, že to dokážem. Ďakujem vám všetkým.“

„Ďakujem, že môžem byť na tomto požehnanom mieste, ďakujem Panne Márii, že odpovedala na moje otázky, ktoré ma znepokojovali. Ďakujem za všetkých ľudí, cez ktorých mi Mária dala odpoveď. Panna Mária robí zázraky. Na Podbrde som povedala Márii, že sa nelúčim a že sa znovu skoro uvidíme.“

„Dôležité je modliť sa, aby som vo viere prešla tieto ťažké časy. Celý čas Panna Mária pozýva, aby sme sa vrátili k Bohu a modlitbe. Buďme silní vo viere a vydávajme svedectvo svojím životom. Modlime sa spolu.“

Predchádzajúce

04.03.2023

Ďalej

Príprava prostredníctvom ľudských obiet (Páter Slavko Barbarič, OFM)