1. Domov
  2. Od Fatima do Medžugoria

Kategória: Nedávne témy

Od Fatima do Medžugoria
Cez Máriu s Petrom ku Kristovi

Cez Máriu s Petrom ku Kristovi

Počas uplynulého jubilejného roka fatimských zjavení sme očami Svätých Otcov sledovali zjavenia Panny Márie vo Fatime a ich význam v poslednom storočí. Každý z nich, nehľadiac na ťažkosti, sa snažil odpovedať na pozvanie Panny Márie vo Fatime a odovzdať…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež Benedikt XVI.: Volanie Fatimy v súčasnosti

Pápež Benedikt XVI.: Volanie Fatimy v súčasnosti

„Kto pozorne číta text tretieho „fatimského tajomstva“, ktoré je tu teraz na pokyn Svätého Otca po dlhom čase zverejnené v úplnom znení, zostane pravdepodobne sklamaný alebo prekvapený po toľkých špekuláciách.“  Tieto slová vyslovil Jozef Ratzinger, predseda…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež Ján Pavol II.: V škole Panny Márie

Pápež Ján Pavol II.: V škole Panny Márie

Jeden krok späť so Svätými Otcami 13.októbra 1917 sa Panna Mária zjavila deťom vo Fatime šiestykrát: „Ja som Kráľovná ruženca“. Poprosila nás, aby sme sa každý deň modlili ruženec a neurážali Pána. Pre Františka a Hyacintu to…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež Ján Pavol II.: Nech celý svet povie Márii „Totus Tuus“

Pápež Ján Pavol II.: Nech celý svet povie Márii „Totus Tuus“

Rozmýšľajúc nad návštevou Fatimy pápežom Jánom Pavlom II., 13. mája 1982, sa pokúsime  pozrieť na význam zjavení na tomto mieste pápežom, ktorý vyslovil jej slová „Totus Tuus“ (Celý tvoj). Odovzdať slávu Márii a oddýchnuť si v jej…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež Ján Pavol II: Biskup v bielom pod materinskou ochranou Panny Márie

Pápež Ján Pavol II: Biskup v bielom pod materinskou ochranou Panny Márie

„…Anjel s ohnivým mečom v ľavej ruke a pravou rukou ukazoval na zem a kričal: Kajajte sa…“ Zem pred jeho plameňom ochraňovalo veľkolepé svetlo vyžarujúce z pravej ruky Panny Márie… V nekonečnom jasnom Božom svetle, akoby v odraze zrkadla, sme uvideli biskupa…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež Pavol VI. : Cesta pravdy a krásy

Pápež Pavol VI. : Cesta pravdy a krásy

Nie je tajomstvom, že výnimočný vzťah pápeža Pavla VI. s Pannou Máriou bol základom jeho požehnaného pontifikátu. Ako sa mu podarilo mať taký blízky vzťah s Máriou? Vo svojej prednáške na Mariánskom kongrese v roku 1975 na tému…

Nedávne témy
Pápež František vo Fatime: pútnik nádeje a pokoja

Pápež František vo Fatime: pútnik nádeje a pokoja

„Ďakujem vám za vaše každodenné modlitby, ktoré tak veľmi potrebujem, ako hriešnik spomedzi hriešnikov… Modlitba osvecuje moje oči, aby som mohol vidieť a milovať druhých tak ako ich vidí a miluje Pán.“ S takouto veľkou pokorou sa…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež František: Syn pod milujúcim Máriiným pohľadom

Pápež František: Syn pod milujúcim Máriiným pohľadom

Aby sme pochopili pápeža Františka, jeho pôsobenie a duchovné úmysly, je potrebné najprv pochopiť jeho vzťah s Máriou. Týmito slovami sa začína predslov knihy Pápež František. Mária. Myšlienky o Božej Matke. Na obálke knihy pápež stojí pri soche…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež František: Púť Do Fatimy 13. mája 2017

Pápež František: Púť Do Fatimy 13. mája 2017

13. mája 1917, pred 100 rokmi, sa v dedinke Fatima v strednom Portugalsku trom deťom – Lucii, Hyacinte a Františkovi, ktorí pásli ovce, zjavila nádherná Pani na oblaku v oslepujúcej žiare. Počas šiestich mesiacov sa Božia Matka zjavovala deťom…

Od Fatima do Medžugoria
Pápež Pavol VI. – Máriin Syn

Pápež Pavol VI. – Máriin Syn

Preblahoslovená Panna skrze dar a úlohu Božieho materstva, ktoré ju spája so Synom Vykupiteľom, a pre svoje neobyčajné milosti a úlohy je veľmi úzko spojená aj s Cirkvou. Panna a Matka „Bohorodička je predobrazom Cirkvi… Lebo…