1. Domov
  2. Pohľad na rodinu očami cirkvi

Kategória: Pohľad na rodinu očami cirkvi

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu… (Wanda Póltawska)

Rodinám, aby boli silné v Bohu… (Wanda Póltawska)

List Jána Pavla II. je veľkou výzvou ku krásnej láske, ktorá jediná môže dať nielen pozemskú, ale aj večnú radosť. A opravdivá láska, ktorá spája vnútorných ľudí, čiže ľudské duše, v ktorých prebýva, nezanikne, ale…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„…PRIJALI STE MA“ „Je teda Kristus sudca? Tvoje vlastné skutky ťa budú súdiť vo svetle pravdy, ktorú poznáš. Súdiť otcov a matky, synov a dcéry budú ich diela. Každý z nás bude súdený podľa prikázaní; aj…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Matka krásnej lásky  „Ľudská bytosť nie je bytosť, aká sa uvádza v reklame a predvádza v moderných masových médiách. Ako psycho-fyzická jednota, ako jednota duše a tela, ako osoba je ona oveľa viac. Je oveľa viac…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Veľké tajomstvo  „Iba účasť na takej láske a takom, veľkom tajomstve‘ dáva manželom schopnosť milovať, do krajnosti: alebo majú účasť na takejto láske, alebo vlastne nepoznajú až do hĺbky, čo je láska a aké náročné…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

 V KÁNE GALILEJSKEJ „Nemajte strach z nebezpečenstiev! Božie sily sú oveľa mocnejšie ako vaše ťažkosti! Nepomerne väčšia ako zlo, ktoré pôsobí vo svete, je účinnosť sviatosti zmierenia“ . (List rodinám, 18)      Milosť sviatosti…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodina a spoločnosť  „Veď skutočne zvrchovaný a duchovne silný národ vždy tvorili a tvoria silné rodiny, vedomé si svojho povolania a svojho poslania v dejinách“. (List rodinám, 17)

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„Dokonca aj vtedy, keď sa mení a dáva sa na cestu vlastným smerom, zostáva mladý človek vnútorne spojený so svojimi bytostnými koreňmi“. (List rodinám, 16) Vo všeobecnosti výchovný proces spočíva v tom, že ukazujeme príklad,…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„Medzi ,cti‘ a ,miluj ‚je hlboké puto. Česť v svojom podstatnom jadre je spojená s čnosťou spravodlivosti, ale túto zasa nemožno plno vysvetliť bez odvolania sa na lásku: k Bohu a k blížnemu“. (List rodinám,…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„Láska spôsobuje, že človek sa realizuje cez pravý dar seba samého: milovať znamená dávať a prijímať to, čo sa nedá ani kúpiť, ani predať, ale iba slobodne a vzájomne darovať“. (List rodinám, 11) Celý obsah…

Pohľad na rodinu očami cirkvi
Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

„Spoločné dobro manželov: láska, vernosť, česť, trvanie ich zväzku až do smrti, teda, po všetky dni živo­ta’“. (List rodinám, 10) Koľko ráz manželia „spoločenstvo dobier“ chápu ako spoločný majetok. Koľko ráz sa kvôli tomu hádajú, súdia, handrkujú.…