1. Domov
  2. Rok zasväteného života

Kategória: Rok zasväteného života

Rok zasväteného života
Ponoriť sa do hlbiny života zasväteného Bohu

Ponoriť sa do hlbiny života zasväteného Bohu

Svätou omšou 2. februára 2016 na sviatok Obetovania Pána sa v Cirkvi skončil Rok zasväteného života. Drahí naši zasvätení Bohu bratia a sestry, spolu s vami chceme spomínať a ďakovať za všetky milosti a dary prijaté…

Rok zasväteného života
Božie milosrdenstvo očami zasvätených

Božie milosrdenstvo očami zasvätených

Začína sa Svätý rok milosrdenstva a my sme poprosili niektorých Bohu zasvätených, aby sa s nami podelili s krátkym rozjímaním nad slovami z Evanjelia podľa Lukáša 6, 36 – „Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš…

Rok zasväteného života
Zasvätený život očami zasvätených

Zasvätený život očami zasvätených

Čo pre vás znamená zasvätený život? Zasvätený život je osobitný dar Boha človeku. Boh pozýva k zasvätenému životu, pretože dôveruje tomu, koho pozýva. Ako to žijete vo svojej každodennosti? V každodennom živote sa to prejavuje v slúžení tým,…

Rok zasväteného života
„Rozhodnutie lásky, vernosti a obety“: zasvätený život očami mladých ľudí

„Rozhodnutie lásky, vernosti a obety“: zasvätený život očami mladých ľudí

1) Čo je Bohu posvätený život? 2) Ako vyzerá každodennosť Bohu zasvätených ľudí?  3) Čo sú to sľuby? 4) Prečo práve tieto 3 sľuby: čistota, chudoba a poslušnosť?  5) Čo by si chcel povedať zasväteným? 1)…

Rok zasväteného života
Zasvätený život očami detí…

Zasvätený život očami detí…

1) Čo si myslíš, že je Bohu zasvätený život? 2) Ako vyzerá deň zasväteného človeka? (kňazi, mnísi, rehoľné sestry)?  3) Čo sú to sľuby? 4) Prečo Boh pozýva ľudí, aby sa stali kňazmi, rehoľníkmi a rehoľníčkami?

Rok zasväteného života
„Jedno srdce, jedna duša…“

„Jedno srdce, jedna duša…“

V Biblii čítame o živote prvých kresťanov: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo…

Rok zasväteného života
„Ten, kto vracia Otcovi lásku“ (2. časť)

„Ten, kto vracia Otcovi lásku“ (2. časť)

Pamätám si, ako dlho som sa pred obrátením natrápil. Počas školy som veľa rozmýšľal o tom, že ak Boh neexistuje, tak je všetko bezvýznamné. Všetka nespravodlivosť ostane nepotrestaná, všetky otázky nezodpovedané, všetok smäd neuhasený, a potom…

Rok zasväteného života
„Ten, kto vracia Pánovi lásku“ (1. časť)

„Ten, kto vracia Pánovi lásku“ (1. časť)

Existuje vonkajšia poslušnosť a  poslušnosť podobná tej v nebi – medzi anjelmi a Najsvätejšou Trojicou. Je to poslušnosť, pri ktorej dochádza k zjednoteniu vôle. Anjel nekladie otázky Najsvätejšej Trojici. Jediné, čo anjel koná je úplne prebývanie v nej.…