1. Domov
  2. Posolstvá na tému

Kategória: Posolstvá na tému

Posolstvá na tému
Malý Ježiš

Malý Ježiš

„Nech malý Ježiš zavládne vo vašich srdciach a len potom budete šťastní, keď Ježiš bude vaším priateľom.“ 25.11.1993 „Modlite sa zvlášť v tomto čase, aby sa vo vašich srdciach narodil malý Ježiš, tvorca pokoja.“ 25.11.1999 „Otvorte svoje srdce, milé deti, vo svätej spovedi…

Posolstvá na tému
Vráťte sa k Bohu

Vráťte sa k Bohu

„…v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste z celého srdca mohli povedať: ako na nebi, tak nech bude aj na zemi.“ 25.1.2016   „Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a…

Posolstvá na tému
Boh je veľký

Boh je veľký

„Deti moje,  Boh je veľký a veľká je jeho láska ku každému stvoreniu.“ 25.10.1995   „Z hĺbky svojho srdca vás pozývam, buďte moji celým srdcom a potom uvidíte, že váš Boh je veľký, pretože vám dá hojnosť požehnania a pokoja.“ 25.2.2004   „V…

Posolstvá na tému
Budúcnosť

Budúcnosť

„Ježišovi odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom boli pre druhých radosťou a príkladom svojho života.“  25.8.2016    „Bez Boha, deti moje, nemáte budúcnosť, nemáte nádej ani spásu, preto zanechajte zlo a vyberte si dobro.“ 25.7.2015  …

Posolstvá na tému
Vezmite do rúk kríž

Vezmite do rúk kríž

„… Ste stratení a neviete, čo je vašim cieľom. Vezmite kríž, pozerajte sa na Ježiša a nasledujte ho…“ 25.2.2016   „…pozývam vás, aby ste vzali do rúk kríž a rozmýšľali o Ježišových ranách. Proste Ježiša, aby uzdravil vaše rany,…

Posolstvá na tému
Milostivý čas

Milostivý čas

„…Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: ‚Toto je čas pre moju dušu…“ 25.4.2007 „…Ja som s vami a modlím sa za vás v tomto milostivom čase, ktorý…

Posolstvá na tému
Duch Svätý premieňa

Duch Svätý premieňa

„…Dnes vás pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Duchu Svätému a dovoľte mu, aby vás premenil. Deti moje, Boh je nesmierne dobro, a preto vás ako matka prosím: modlite sa, modlite sa, modlite sa, postite sa…

Posolstvá na tému
VZKRIESENÝ

VZKRIESENÝ

„…Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku, nech prevažuje láska a tak láska zavládne vo vašich srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s vami a…

Posolstvá na tému
„ Pokánie…“

„ Pokánie…“

„V tomto čase odriekania, modlitby a pokánia znovu vás pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby vás zmenila. Kajajte sa, milé deti, otvorte sa Bohu a jeho plánu pre…

Posolstvá na tému
Vzkriesený

Vzkriesený

25.4.2018 „Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v životných skúškach boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože vás Ježiš svojimi ranami spasil a zmŕtvychvstaním dal nový život.“ 25.8.2008 „Vy buďte tí, ktorí sa kajajú a svojím životom budú…