Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 7. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie 

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Zriekame sa 9 dní od toho, čo je pre nás najmilšie za Jej úmysly

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. august 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, keď sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce zmiesť moje plány pokoja a radosti a aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte pevnejšie modlili a postili. Pozývam vás k deväťdňovému zriekaniu, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

7. deň:
– nasledovať – „hodina Ježiša, čas začať veriť“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Jn 2,1–5

Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. január 1988

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam na úplné obrátenie sa k Bohu, ktoré je ťažké pre tých, čo sa nerozhodli pre Boha. Pozývam vás, drahé deti, na úplné obrátenie k Bohu. Boh vám môže dať všetko, o čo ho poprosíte. Ale vy sa k Bohu obraciate iba vtedy, keď na vás prídu choroby, problémy a ťažkosti. Potom si myslíte, že Boh je od vás ďaleko, že vás nepočúva a vaše modlitby si nevšíma. Nie, drahé deti, to nie je pravda! Keď ste ďaleko od Boha, nemôžete prijať milosti, pretože o ne neprosíte s pevnou vierou. Deň čo deň sa za vás modlím a chcem vás čoraz bližšie priviesť k Bohu, avšak nemôžem, ak to vy nechcete. Preto, drahé deti, vložte svoje životy do Božích rúk! Žehnám vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Zamyslenie

Mária sa vo chvíli, keď si uvedomí, že chýba víno, s dôverou obracia na Ježiša. To znamená, že Mária prosí. Obracia sa na Ježiša a prosí! Nejde za starejším, ale priamo prednáša problém mladomanželov svojmu Synovi. Odpoveď, ktorú dostane, sa zdá zarážajúca: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Medzitým však už vložila tento problém do Božích rúk. Jej starosť o potreby druhých urýchľuje Ježišovu hodinu. A Mária je súčasťou tej hodiny, od jasieľ až po kríž. Ona, ktorá vedela premeniť jaskyňu pre zvieratá na dom pre Ježiša, a to s niekoľkými biednymi plienkami a velikánskou nehou, a prijala nás za svoje deti vtedy, keď meč prenikol srdce jej Syna, ona nás učí vložiť naše rodiny do Božích rúk, učí nás modliť sa, a tak zapaľovať nádej, ktorá nám ukazuje, že naše starosti sú tiež v Božích rukách.

Predsavzatie:

Odovzdám dnes do Ježišových rúk ťažkosť svoju alebo blížneho, s ktorou si neviem rady.

Záverečná modlitba:

Mária, matka krásnej lásky. Počuj našu modlitbu, vypoč uj našu vrúcnu prosbu: aby cez Ježiša bola v nás táto krása milosrdnej Božej lásky, nech je táto Božia krása na záchranu nám, nášmu mestu a celému svetu.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a –nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

    Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 6. deň

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 8. deň