Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Drahí priatelia,

 29.novembra 2023 začíname spoločne deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, ktoré slávime 8.decembra 2023.

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie.
  • Obetujme deviatnik za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete.

Každý deň počas deviatnika najdete video a text na našej stránke svetlomariino.sk.

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

28.11.2023

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 1. deň