Homília, Medžugorie 13.03.2021

Predchádzajúce

15.03.2021

Ďalej

Adorácia, Medžugorie 13.03.2021