Homília, Medžugorie 14.03.2021

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie 13.03.2021

Ďalej

16.03.2021