Homília, Medžugorie 23.02.2021

Predchádzajúce

24.02.2021

Ďalej

Adorácia, Medžugorie 23.02.2021