Homília, Medžugorie, 4.7.2020

Predchádzajúce

Ruženec v 1. sobotu v mesiaci, 4. júla 2020

Ďalej

Adorácia, Medžugorie, 4.7.2020