Homília, páter Ivan Dugančić, Medžugorie, 11.05.2020

Predchádzajúce

Pôst – päť kameňov z Medžugoria

Ďalej

Modlitba ruženca – päť kameňov z Medžugoria