Homília, páter Karlo Lovrič, Medžugorie, 09.05.2020

Predchádzajúce

7. deň: Máriino zasvätenie v chráme

Ďalej

Adorácia, Medžugorie, 09.05.2020