Homília „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky“, Medžugorie 7.04.2022

Predchádzajúce

08.04.2022

Ďalej

09.04.2022