Homília „Vyčist čašu najprv zvnútra, aby bola čistá aj zvonka!“, 23.08.2022

Predchádzajúce

24.08.2022

Ďalej

25.08.2022