Katechéza, 10.10.2020, Medžugorie

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie 08.10.2020

Ďalej

Adorácia, Medžugorie 10.10.2020