Katechéza – Svätý František z Assisi, 03.10.2020, Medžugorie

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie 01.10.2020

Ďalej

Ukončenie 33-dňove prípravy k zasväteniu