LINK + PROGRAM: ONLINE KONGRES o plodoch Medžugoria v španielsky hovoriacich krajinách 29.– 30. máj 2021

Drahí priatelia,
ONLINE KONGRES o plodoch Medžugoria
v španielsky hovoriacich krajinách
29.– 30. máj 2021

môžete sledovať na:
www.svetlomariino.sk
www.facebook.com/svetlomariino

PRVÝ DEŇ
Sobota 29.5.2021

13.00   ÚVODNÉ MINÚTY – OTVÁRANIE KONGRESU
Medžugorská hymna Došli smo ti, Majko draga + Pozdrav a modlitba

13.30   Mons. LUIGI PEZZUTO, apoštolský nuncius pre BiH v Sarajeve
 Prednáška:Spoznáte ich podľa ovocia (Mt 7,16)

13.55   páter DANKO PERUTINA, františkán hercegovinskej provincie a mariológ
Prednáška:40 rokov medžugorských plodov

14.30   PLODY MEDŽUGORIA v Hondurase, Uruguaji, Argentíne, Peru a Kolumbii
Modlitbové skupiny, centrá pokoja, modlitbové miesta a charitatívne organizácie v Latinskej Amerike ako plod zjavení Panny Márie v Medžugorí

15.15   o. AUGUSTÍN GIMÉNEZ GONZÁLES, doktor biblickej teológie a riaditeľ Katechetického ústavu na Cirkevnej univerzite sv. Damasa v Madride
Prednáška: Spoznáte ich podľa ovocia(Mt 7, 16)

15.40   Rozhovor: JESÚS GARCÍA a MARÍA VALLEJO-NÁGERA
Priatelia zo Španielska, novinár a spisovateľka, ktorých životy sa po návšteve Medžugoria zmenili, neobyčajný rozhovor, ktorý vedú medzi sebou

16.05   EMANUEL a ALEXANDER ACHA
Otec so synom, známi mexickí umelci, speváci a hudobníci, hovoria o svojej skúsenosti Medžugoria a čo pre nich znamenajú posolstvá Panny Márie

16.25   PLODY MEDŽUGORIA v Argentíne, Ekvádore, Floride, Nikarague a Španielsku
Modlitbové skupiny, centrá pokoja, modlitbové miesta a charitatívne organizácie v Latinskej Amerike ako plod zjavení Panny Márie v Medžugorí

17.00   VEČERNÝ MODLITBOVÝ PROGRAM NAŽIVO Z MEDŽUGORIA
Tajomstvá radostného a bolestného ruženca

18.00   Svätá omša

19.00   Eucharistická poklona

20.00   POKRAČOVANIE V PROGRAME KONGRESU

20.10   páter MILJENKO ŠTEKO, provinciál Hercegovinskej františkánskej provincie a predseda Únie menších bratov Európy (UFME)
Prednáška: Spoznáte ich podľa ovocia(Mt 7, 16)

20.30   JUAN MANUEL COTELO, španielsky herec, riaditeľ a filmový producent
JOSÉ MARÍA ZAVALA, španielsky novinár, spisovateľ a riaditeľ
Dvaja verní katolíci hovoria o svojej skúsenosti s Medžugorím

20.55   MARIJA PAVLOVIČOVÁ-LUNETTIOVÁ
Svedectvo jednej zo šiestich vizionárov

21.20   páter PETAR LJUBIČIČ
páter Hercegovinskej františkánskej provincie, ktorí niekoľko rokov slúžil aj v Medžugorí, hovorí o svojej skúsenosti Medžugoria od začiatku zjavení až dodnes

21.40   SVEDECTVÁ OBRÁTENIA – 1. časť
Priatelia Medžugoria z Latinskej Ameriky a Španielska. Ľudia z rôznych oblastí, zamestnaní a povolaní hovoria o tom ako im stretnutie s Ježišom a jeho Matkou v Medžugorí zmenilo život

22.30   SVEDECTVÁ O DUCHOVNÝCH POVOLANIACH – 1. časť
Kňazi, rehoľníci a rehoľníčky z Latinskej Ameriky a Španielska hovoria o tom ako ich stretnutie s Ježišom a Pannou Máriou v Medžugorí povzbudilo k rozmýšľaniu o zasvätenom živote alebo upevnilo, obnovilo ich povolanie

23.00   KONIEC PRVÉHO DŇA

DRUHÝ DEŇ
Nedeľa 30.5.2021

 13.00   ÚVODNÉ MINÚTY
Modlitba + pieseň La Guadalupana

13.15   KARDINÁL VINKO PULJIČ, sarajevský arcibiskup
Katechéza: Spoznáte ich podľa ovocia(Mt 7, 16)

13.30   o. CARLOS BALLBÉ
Svedectvo: Ako sa zo španielskeho reprezentanta a olympionika stal kňaz

13.50   NADÁCIA CENTRO MEDJUGORJE
História nadácie, ktorá spolu s Informačným centrom Mir Medžugorie organizuje tento online kongres, ktorého základným cieľom je šírenie posolstiev Panny Márie v Latinskej Amerike a Španielsku

14.20   páter ISRAEL, o. INOCENCIO, o. PATRICIO a o. ALFONSO
Duchovné príhovory kňazov z Latinskej Ameriky, ktorí odpovedali na pozvanie Panny Márie a neúnavne šíria jej posolstvo

14.50   IN MEMORIAM LUIS SIMAN
Spomienky na Luisa Simana, človeka, ktorý od úplných začiatkov Medžugoria až do svojej smrti neúnavne šíril posolstvo Panny Márie, organizoval stretnutia, kongresy a konferencie po celej Latinskej Amerike

15.15   HISTÓRIA MEDŽUGORSKÝCH FARÁROV a páter MARINKO ŠAKOTA, súčasný farár
Krátky prehľad medžugorských farárov od začiatku zjavení až dodnes a skúsenosť súčasného farára pátra Marinka Šakotu

15.40   páter PABLO SCIOTI, pastorácia španielsky hovoriacich krajín
Kňaz z Argentíny, ktorého povolanie je plodom zjavení Panny Márie v Medžugorí. Dnes žije v Medžugorí a je zodpovedný za pastoráciu pútnikov zo španielsky hovoriacich krajín

16.00   BISKUPI LATINSKEJ AMERIKY A ŠPANIELSKA
Biskupi z Latinskej Ameriky a Španielska hovoria o svojej skúsenosti Medžugoria

16.20   PLODY MEDŽUGORIA v Nikarague, Peru, Španielsku a Curacau
Modlitbové skupiny, centrá pokoja, pútnické miesta a charitatívne organizácie v Latinskej Amerike ako plod zjavení Panny Márie v Medžugorí

17.00   VEČERNÝ MODLITBOVÝ PROGRAM NAŽIVO Z MEDŽUGORIA
Tajomstvá radostného a bolestného ruženca

18.00   Svätá omša

19.00   Modlitba za zdravie duše a tela + tajomstvá slávnostného ruženca

20.00   VIESŤ DUŠE K BOHU – organizátori pútí
Ľudia, ktorí po svojej skúsenosti v Medžugorí zatúžili, aby aj druhí zakúsili to isté. Hovoria o tom, ako pocítili pozvanie privádzať duše k Bohu

20.30   o. GUSTAVO JAMUT
Katechéza: Spoznáte ich podľa ovocia(Mt 7, 16)

20.50   JAKOV ČOLO
Svedectvo jedného zo šiestich vizionárov

21.10   DEJINY ŠÍRENIA MÁRIINÝCH POSOLSTIEV V LATINSKEJ AMERIKE A ŠPANIELSKU
Chronologický prehľad šírenia posolstiev Panny Márie v Latinskej Amerike a Španielsku, laikov a kňazov, ktorí k tomu prispeli

21.35   SVEDECTVÁ OBRÁTENIA – 2. časť
Priatelia Medžugoria z Latinskej Ameriky a Španielska. Ľudia z rôznych oblastí, zamestnaní a povolaní hovoria o tom ako im stretnutie s Ježišom a jeho Matkou v Medžugorí zmenilo život

22.20   SVEDECTVÁ O DUCHOVNÝCH POVOLANIACH – 2. časť
Kňazi, rehoľníci a rehoľníčky z Latinskej Ameriky a Španielska hovoria o tom ako ich stretnutie s Ježišom a Pannou Máriou v Medžugorí povzbudilo k rozmýšľaniu o zasvätenom živote alebo upevnilo, obnovilo ich povolanie

23.00   KONIEC KONGRESU (Panna Mária ťa miluje)

Buďte s nami v modlitbe 

Predchádzajúce

29.05.2021

Ďalej

Krátke svedectvá