List od kardinála Christofa Schönborna mladým na Festivale mladých v Medžugorí

Drahí mladí priatelia! V prvom rade srdečne pozdravujem a žehnám všetkým mladým na tohtoročnom Festivale mladých. Ďakujem, že ste prišli! Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú na živom vysielaní!

Ja som sa už tak tešil, že budem môcť tento rok prísť na Festival mladých. Žiaľ, obmedzenia kvôli pandémie mi to neumožnili. Príčinou sú aj moje dve ochorenia, ktoré našťastie už prešli, a kvôli ktorým spadám do rizikovej skupiny, a preto ešte nemôžem cestovať.

Ako každý rok, aj tento rok som s vami srdcom!

Teší ma, že tento rok máte ako motto túto nádhernú pasáž z Jánovho evanjelia. Dvaja mladí ľudia sa začali zaujímať o Ježiša. Ján Krstiteľ, ku ktorému chodili do akejsi školy života, označil Ježiša „Baránkom Božím“.

Išli za Ježišom, on sa otočil a opýtal sa: „Čo hľadáte?“. Odpovedali mu: „Učiteľ, kde bývaš?“ A on: „Poďte a uvidíte“. Často som premýšľal o tejto scéne a o tom, ako to ide ďalej: ako išli s Ježišom, videli, kde býva a potom zostali s ním.

Určite budete premýšľať v týchto dňoch o tom, čo vyvolalo toto prvé stretnutie s Ježišom v týchto dvoch mladých ľuďoch, a opýtajte sa aj sami seba: Ako ja stretám Ježiša? A ako ja rozprávam o svojom stretnutí s ním?

Svätý Otec vám už svoje myšlienky k tomu napísal vo svojom krásnom a silnom posolstve. Som si istý, že mnohí z vás budú pociťovať Ježišovu otázku: „Čo hľadáte?“ A tá sa zmení na otázku: „Koho hľadáte?“

Mám radosť zo všetkých tých milostí, ktoré vám v tieto dni daruje Panna Mária. A teším sa, že vy, tak ako tí dvaja učeníci, Ondrej a Ján, budete svojim súrodencom a priateľom rozprávať o vašom stretnutí s Ježišom. Prajem vám, aby ste to urobili s rovnakým nadšením, s akým o tom rozprávali Ondrej a Ján!

Modlime sa za pápeža Františka, ktorému Medžugorie vďačí za veľa! Modlime sa za pokoj a za skorý koniec pandémie. Vyprosujem vám Božie požehnanie, ochranu Panny Márie  a dobrú púť s Ježišom! On je verný! Nikdy vás nesklame.

Váš  kardinál Christoph Schönborn

 

Predchádzajúce

31. Mladifest: Homília – Mons. Henryk Hoser SAC, 04.08.2020

Ďalej

31. MLADIFEST 2020 – 5. deň STREDA 5.8.2020