List vizionára Ivana Dragičeviča pre mladých pri príležitosti 31. Festivalu mladých v Medžugorí

„Očakávam, že prejdem týmto svetom iba raz. Všetko dobro, ktoré môžem urobiť alebo akúkoľvek láskavosť, ktorú môžem preukázať inému stvoreniu, nech urobím teraz…, pretože už neprejdem tou istou cestou.“

            Drahí kňazi, drahí priatelia v Kristovi a zvlášť mladí, takí nežní a drahí môjmu srdcu. Chcem vás srdečne pozdraviť počas tohoto neobyčajného Festivalu mladých, kde sa modlíme a oslavujeme Ježišovu a Máriinu lásku. Panna Mária hovorí: „Kto sa modlí, nemusí sa báť budúcnosti.“

            Nemusí sa báť. Moji drahí mladí, nemusíte sa báť budúcnosti. Všetky udalosti sú v Božích rukách. Ježiš vás pozýva, aby ste mu dôverovali a modlili sa, rozprávali sa s ním a zdieľali sa s ním vo svojich srdciach. Vošli sme do ťažkého obdobia v Cirkvi i vo svete.

            Ale nezabúdajme, že sme pre toto obdobie zrodení v Božej múdrosti. Panna Mária ďalej hovorí: „Deti moje, potrebujem vás, aby ste mi pomohli uskutočniť moje plány“. Toto pozvanie je aj pre vás. Panna Mária si zvlášť, vás mladých chráni ako zreničku svojho oka. Miluje vás nežnou láskou. Je veľmi ťažké opísať lásku, ktorú má k vám, keď pozerá na každého z vás – osobitne na každého jedného. Je to neopísateľná láska, tak nádherná, tak nežná a vznešená. Panna Mária vás potrebuje. 

            Najskôr potrebuje, aby ste otvorili svoje srdcia modlitbe. Modlite sa viac srdcom. V jednom zo svojich posolstiev povedala: „…zvlášť nech mladí z tejto farnosti budú aktívnejší v modlitbe.“ Pri inej príležitosti povedala: „Chcem povedať, zvlášť mladým, aby boli otvorenejší na Ducha Svätého, pretože Boh si vás chce pritiahnuť k sebe v týchto dňoch, keď satan pôsobí.“ Panna Mária nad vami neustále bdie, vedie vás viac ako inokedy doteraz v týchto nepokojných časoch.

            Kráľovná pokoja žiada od všetkých, aby sa vrátili k Bohu. Drahí moji mladí, svet nemôže ponúknuť nádej a pokoj, ktorý dáva Kristus. Pravý pokoj prichádza len od Ježiša. Ježiš je tvoj pokoj. Proste o tento pokoj. Nemilosrdné časy sa rodia v srdciach ľudí, ktorí nepoznajú Boha. Toto sa tebe nemusí stať. Otvorte svoje srdcia a modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste lepšie spoznali Boha a aby každý mohol pocítiť tú lásku a Boží pokoj podľa vášho príkladu.

            Modlitba v Kristovi prináša pokoj do srdca. Len keď duša nájde pokoj v Bohu, bude spokojná. Dnes, moji drahí mladí, žite toto posolstvo pokoja, túto nádej. Prinášajte ho každému vo vašich rodinách, priateľom, svetu. Milí moji mladí, často prijímajte sviatosti, najmä sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Sviatosti sú vašou obnovou a silou. Drahí moji mladí, neustále sa modlite ruženec. S ružencom prekonáte všetky nešťastia, ktoré sa satan snaží spôsobiť vám i svetu. Denne odpovedajte na jej pozvania k modlitbe ruženca. Ruženec vám prináša pokoj.   

            Moji drahí mladí, nájdite si čas na poklonu Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Trávte čas v tichu, aby ste jasnejšie počuli hlas Ducha Svätého vo vašich životoch. Moji drahí mladí, žite posolstvá Kráľovnej pokoja. Staňte sa vynikajúcimi žiakmi v jej škole lásky. Nebojte sa, „kto sa modlí, nemusí sa báť budúcnosti“.

            Ježiš v Svätom písme hovorí: „Nebojte sa“. Posiela nám svoju matku a káže jej hovoriť deťom, aby sa nebáli. Panna Mária sem prichádza najmä preto, aby mladých sveta pozvala modliť sa za pokoj. Ona ťa potrebuje. Vy ste budúcnosť Cirkvi; vy ste budúcnosť sveta. A svet pokoja je možný. Je možný skrze teba. Nečakaj, že začne niekto iný – to bude strata času.

            Začni už dnes a nasleduj Máriino pozvanie a lepšie ži jej posolstvá. Boh vás žehnaj.

Sme spojení v modlitbe, drahí mladí, a všetkých vás počas týchto dní odovzdávam Márii, našej Matke, Kráľovnej pokoja.

 

Božie požehnanie,

Ivan Dragičevič

zdroj: medjugorje-news.com

 

 

Predchádzajúce

Adorácia, Mladifest, Medžugorie 01.08.2020

Ďalej

31. Mladifest: Dar obrátenia (Svedectvo), 02.08.2020