Medžugorský IT kongres – ITM od 7. do 10. marca 2024

Medžugorie sa od roku 1981 stalo svetoznámym miestom modlitby a duchovnosti. Máme túžbu sa s touto skúsenosťou podeliť aj s druhými, preto sme sa rozhodli zorganizovať Medžugorskú IT konferenciu, ktorá poskytuje príležitosť duchovne rásť a spoznať sa s ľuďmi z IT sektora. V IT sektore, ktorý je často poháňaný komerčnými aplikáciami a mainstreamovými projektmi, je zriedkavé nájsť obsah, ktorý je v súlade s hlbokými duchovnými  záujmami softvérových inžinierov. 

Pápež František nás povzbudzuje k využívaniu technológií pri šírení evanjelizácie, keď hovorí: „Je potrebné, aby sa poslanie Cirkvi prispôsobovalo dobe a využívalo moderné prostriedky, ktoré nám technika dáva k dispozícii. Ide o investovanie do súčasných oblastí ohlasovania milosrdenstva a Božej dobroty. Mali by sme využívať tieto zdroje, najmä internet, bez toho, aby sme sa stali služobníkmi týchto zdrojov. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sme sa stali rukojemníkmi sietí a namiesto toho lovili ryby, to znamená priťahovali duše k Pánovi.“

Povzbudení pápežovými slovami týmto pozývame na konferenciu softvérových inžinierov a technologických profesionálov, ktorí chcú svoje zručnosti, schopnosti a odbornosť uplatniť v projektoch týkajúcich sa prenikania technologického sveta a spirituality pri šírení evanjelizácie. „Bez ohľadu na to, aká je situácia ťažká, niekedy sa naozaj zdá, že pre posolstvo evanjelia nie je miesto, nesmieme rezignovať od realizácie toho, čo je v našom kresťanskom živote podstatné, a to je evanjelizácia,“ hovorí pápež František. 

Ciele tohto projektu sú preniknuté medžugorskou duchovnosťou:

  1. Vniesť duchovnosť Medžugoria ešte viac do života jednotlivcov ako globálny fenomén. 
  2. Zaoberať sa otázkami, ako môže žiť veriaci človek v digitálnom svete a nestratiť pritom kresťanskú identitu. 

 

  1. Premosťovanie technológie a duchovnosti: zapájanie sa do dynamických diskusií a vytváranie vzťahov medzi jednotlivcami, ktorí zdieľajú lásku ku katolíckej viere a technológiám, s cieľom objavovať nové hranice a spoluprácu.

Pozývame Vás, aby ste sa na konferenciu prihlásili na linku: https://mediamirmedjugorje.com/conference. Počet miest je kapacitne obmedzený, preto vám odporúčame prihlásiť sa v predstihu a tak si rezervovať miesto na tejto digitálno-duchovnej púti, ktorá začína 7. marca a končí 10. marca 2024 v Medžugorí.  

Predchádzajúce

17.01.2024

Ďalej

19.01.2024