Medžugorský večer

Drahí priatelia,
pozývame Vás modliť sa spoločne za Máriine plány pokoja, jej úmysly a víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca.

Predchádzajúce

Modlitba za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, 2.decembra 2020

Ďalej

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 05.12.2020