Milostivý čas

„…Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: ‚Toto je čas pre moju dušu…“ 25.4.2007

„…Ja som s vami a modlím sa za vás v tomto milostivom čase, ktorý vám chce Boh darovať. Moja prítomnosť je znakom lásky tu, kým som s vami, aby som vás chránila a viedla k večnosti…“ 25.12.2018

„…V tomto milostivom čase, keď mi Boh dovolil, aby som bola s vami, znovu vás, milé deti, pozývam na obrátenie…“ 25.5.2008

„…Buďte radostnými nositeľmi pokoja a nezabúdajte, že žijete v milostivom čase, kde vám Boh cez moju prítomnosť dáva veľké milosti. Milé deti, neuzatvárajte sa, ale využite tento čas a žiadajte si dar pokoja a lásky pre váš život, aby ste sa stali svedkami pre druhých…“ 25.9.2008

Predchádzajúce

Počujem vaše volania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Vďaka Medžugoriu som odpustila…