Modlitba dňom i nocou (Terézia Gažiová)

Mária nás pozýva k silnej modlitbe a k obnove rodinnej modlitby ako postavenie sa proti modernizmu. Čo je to modernizmus? Pozorujeme ho okolo seba v rozhovoroch, v médiách, v školách, vkráda sa do Cirkvi. Modernizmus učí, že kresťanstvo je iba jedno z množstva svetových náboženstiev. Modernizmus ohlasuje, že súčasná veda dokázala, že zázraky neexistujú. Podľa modernizmu je Biblia svetská kniha ako mnohé iné. Je to obchádzanie Evanjelia.

Mária nás učí všetko opačne. V Medžugorí sme svedkami toho, že zázraky sa dejú, že Evanjelium je jediná pravda a ak ju žijeme, Boh sa rodí v našich srdciach i v rodinách. Mária nás volá obnoviť spoločnú modlitbu v rodinách, pretože rodina ostala takmer jedinou školou, kde  sa učíme žiť, že Boh existuje.

Zopakujme si 42 ročné učivo Kráľovnej pokoja o silnej modlitbe. Silná modlitba je modlitba srdcom. Je to modlitba, ktorá koná zázraky, ako nám hovorí Mária v jednom posolstve: „Drahé deti, modlitba koná zázraky  v ľudských srdciach i vo svete.“

Silnou modlitbou je modlitba ruženca. Každý deň sme pozvaní modliť sa ruženec radostný, bolestný, slávnostný.

Je ňou aj pôst v stredu a piatok. Mária nám hovorí, že modlitbou a pôstom môžeme zastaviť vojny i prírodné katastrofy. Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a kto sa postí, nebojí sa zla. Najvznešenejšia a najväčšia modlitba je Eucharistia. Je to srdce Boha. Keď ju prijímame, už nežijeme my, ale žije v nás mocný Boh, ktorý prichádza v Ježišovi vo Sviatosti oltárnej a koná zázraky. Keď sa mu klaniame vo Sviatosti oltárnej, prijímame výnimočné milosti, meníme sa. Mária nás pozýva: „Zostaňte v tichosti srdca s Ježišom, aby vás svojou láskou pretváral a menil. Keď sa vytvorí skutočné priateľstvo s ním, žiadna búrka vami neotrasie.“

Silná modlitba je i modlitba pod krížom a s krížom v rukách. 25. júla 2020 nám Panna Mária povedala: „Deti moje, vezmite do rúk kríž. Nech je pre vás povzbudením, že láska vždy víťazí, zvlášť teraz, keď sú kríž a viera odmietané. Vy buďte odrazom a príkladom svojím životom, že viera a nádej sú ešte živé a že nový svet pokoja je možný.“

Silnou modlitbou je aj modlitba s Božím slovom. My rozhodujeme, o čom budeme rozmýšľať. Mária si praje, aby naše prvé i posledné myšlienky patrili Bohu. Volá nás: „Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine a čítajte ho. Tak spoznáte modlitbu srdcom a vaše myšlienky budú pri Bohu.“

Silná modlitba je obetované utrpenie s láskou, zjednotené s Ježišom. Mária sa s nami zdieľa: „Ja som svoju bolesť zakrývala láskou. Apoštoli mojej lásky, vy, ktorí trpíte, vedzte, že sa vaše bolesti stanú svetlom a slávou. Deti moje, kým znášate bolesť, kým trpíte, nebo vchádza do vás a všetkým okolo seba dávate kúsok neba a veľa nádeje.“

A napokon, silnou modlitbou je aj spoločná modlitba. Sami vieme, že je to veľký rozdiel, keď sa modlíme sami a keď je nás viac. Modlitba sa má stať životom – Bohu v poklone a blížnym v slúžení.

Keď budeme žiť jej hlavné posolstvá, budeme pre Pannu Máriu radosťou. Aj nás si vybrala. Pozvaní sme odpovedať modlitbou dňom i nocou, aby nebo nezamĺklo a hojne požehnávalo miesta, kde žijeme.

Modlitba

Ďakujeme ti, nebeský Otče, za Máriu, ktorú nám ešte stále posielaš, aby nás upozornila na nebezpečenstvá a nástrahy modernizmu. Ďakujeme ti za pozvanie modliť sa mocne a obnoviť spoločnú modlitbu v rodinách. Mária, pomôž nám zotrvávať s tebou v modlitbách, osobne i spoločne. Stráž naše myšlienky, aby sa nenakazili modernizmom. Pomôž nám zamilovať si myšlienky na Boha. Pomôž nám žiť Evanjelium. Amen.

Predchádzajúce

Učte sa od začiatku (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Pozývam vás k silnej modlitbe (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)