MODLITBA RUŽENCA ZA POKOJ A ZA TÝCH, KTORÍ EŠTE NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 3. deň

Ďalej

 Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 4. deň