Modlitba za uzdravenie duše i tela, 17.06.2020, Medžugorie

Predchádzajúce

Homília, 17.06.2020, Medžugorie

Ďalej

4. deň novény pred 39. vyročím zjavení