Modlitba za uzdravenie duše i tela, Medžugorie 03.03.2021

Predchádzajúce

Homília, Medžugorie 03.03.2021

Ďalej

Homília, Medžugorie 04.03.2021