Modlitbové stretnutie 2022 s vizionárom Ivanom

20. septembra 2022 sa v Dóme sv. Štefana vo Viedni konalo 15. modlitbové stretnutie za pokoj. So svojimi svedectvami vystúpila komunita Cenacolo, mladí so svojou skúsenosťou Medžugoria, Magnus MacFarlane-Barrow, zakladateľ Marys Meals.

Mons. Stanislav Szyrokoradiuk, biskup diecézy Odesa-Simferopol, ktorá sa nachádza na juhu Ukrajiny hovoril o dôležitosti modlitby, najmä teraz v čase vojny. Zdôraznil, že vojna sa nezačala 24. februára 2022, ale už v roku 2014 a hovoril o politických stretoch medzi Ruskom a Ukrajinou. Viackrát zdôraznil, že najdôležitejšia je modlitba za pokoj.
Vizionár Ivan Dragičevič vo svojom svedectve hovoril o hlbokej láske Panny Márie, o dôležitosti kresťanskej rodiny v dnešnom svete a o božskej nádeji, ktorú nám môže dať iba Ježiš.

Po jeho svedectve nasledovala modlitba ruženca a moment zjavenia. Na konci stretnutia sa vizionár Ivan podelil so svojou skúsenosťou zo stretnutia s Pannou Máriou:

„Milí priatelia, rád by som vám v krátkosti opísal dnešné stretnutie s Pannou Máriou. Slová nestačia na to, aby som opísal krásu Panny Márie a vyjadril, čo Panna Mária povedala. Najťažšie je pre mňa opísať, akou láskou nás Panna Mária miluje, ako veľmi nás miluje a vedie nás touto láskou. Aj dnes k nám Panna Mária prišla veľmi radostná a veselá a všetkých nás pozdravila svojím materinským pozdravom: ‚Pochválený buď Ježiš, drahé deti moje.‘ Pozrela sa na nás a s vystretými rukami sa nad nami dlhý čas modlila. Potom sa zvlášť modlila za všetkých prítomných kňazov a za biskupa. Potom sa Panna Mária nejaký čas modlila za pokoj – najmä za pokoj na Ukrajine. Otočila sa a uprela svoj pohľad na Ukrajinu. Panna Mária nás požehnala svojím materinským požehnaním a požehnala všetky náboženské predmety, ktoré ste priniesli na požehnanie. Odovzdal som jej vás všetkých: všetky vaše úmysly, potreby a rodiny. Zvlášť som odovzdal Vás, Vaša excelencia, vašu diecézu a miesta, kde pôsobíte, odovzdal som aj všetkých prítomných kňazov. Potom sa Panna Mária modlila za všetkých prítomných kňazov a tiež za nové povolania. V tejto modlitbe odišla v znamení svetelného kríža s pozdravom: „Choďte v pokoji, drahé deti moje!“

Vrcholom stretnutia bola sv. omša, ktorú slávil kardinál Schönborn spolu s Mons. Stanislavom v koncelebrácii mnohých kňazov. Po sv. omši nasledovala adorácia.

Zdroj: gebetsaktion.at

Predchádzajúce

23.09.2022

Ďalej

24.09.2022