MODLITBA RUŽENCA ZA TÝCH, KTORÍ EŠTE NEPOZNALI BOŽU LÁSKU A ZA POKOJ – 2. máj 2022

Drahí priatelia!

V pondelok 2. mája vás pozývame na spoločnú 

MODLITBU RUŽENCA ZA TÝCH, KTORÍ EŠTE NEPOZNALI BOŽU LÁSKU A ZA POKOJ.

Pripomeňme si, že Panna Mária sa zjavovala Mirjane Soldovej od 2. augusta 1987 do 2. marca 2020 každý 2. deň v mesiaci a modlila sa s ňou za neveriacich –  za tých, ktorí ešte nepoznali Božiu lásku. 

Posledné roky k Modrému krížu pod horou Podbrdo v Medžugorí prichádzali pútnici z celého sveta, aby sa modlili na tento úmysel. Boli sme svedkami mnohých milostí, uzdravení, obrátení, oslobodenia sŕdc.

Keď sa skončili zjavenia, naďalej prichádzame na toto miesto. Ďakujeme za všetky prijaté milosti a prosíme naďalej za tých, ktorí ešte nepoznali Božiu lásku. 

Mirjana nikdy nevynechá príležitosť povedať: „Keby ste len videli slzy v očiach Panny Márie, keď hovorí o svojich deťoch – neveriacich, veľa by ste sa s láskou modlili na tento úmysel“ (z knihy Modlite sa spolu s radostným srdcom).

Páter Slavko Barbarič  vo svojich katechézach pre pútnikov hovorieval: „Všetko zlo, ktoré je vo svete, má jednu príčinu – človek nespoznal Božiu lásku. Teda, keď sa modlíme za tento úmysel, modlíme sa za lepšiu budúcnosť.“

Pomôžme spoločne Panne Márii v jej plánoch pokoja.

Online prenos sa začne o 8.15 CET pri Modrom Kríži v Medžugorí. 

Pridajte sa k nám na: 

https://www.facebook.com/svetlomariino  

https://www.youtube.com/c/SvetloMariino  

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

25. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE KŇAZOV

Ďalej

01.05.2022