Modlite sa za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Prítomnosť Panny Márie medzi nami je milostivý a darovaný čas od Boha. Panna Mária je matkou, ktorá vykonáva svoju materskú úlohu tým najlepším spôsobom. Stala sa matkou Cirkvi a našou matkou pod krížom na Kalvárii. V najťažších chvíľach múk jej Ježiš zveruje každého jedného z nás so slovami: „Žena, tu je tvoj syn!“ Od tej chvíle neprestáva milovať, pozývať, trpieť, čakať na každé zo svojich detí, kým sa na ňu neobrátia s otvoreným srdcom, aby ich mohla priviesť k svojmu Synovi.
Počas celých dejín Cirkvi sa Panna Mária zjavovala ako Matka a pozývala svoje deti k obráteniu.
V tomto posolstve nás pozýva: „Prinášajte svoje modlitby a obety za všetkých, ktorí sú ďaleko a nepoznali Božiu lásku.“ Toto nie je jediné posolstvo, v ktorom nás Panna Mária pozýva modliť sa za tých, ktorí nepoznali Božiu lásku. Iným môžeme dať len to, čo sami vlastníme.
Rovnako sa môžeme modliť za druhých len vtedy, ak je Božia láska v našom srdci.
Nemôžeme zmeniť iných svojimi silami, radami a napomenutiami.
Iných môžeme zmeniť len vtedy, keď ich prijmeme, budeme ich milovať, keď im odpustíme, budeme sa za nich modliť a hľadať Božiu vôľu. Len tak môže cez nás prúdiť Božia láska k druhým. Neexistuje ani jedna modlitba a obeta, na ktorú Boh neodpovie. Ak Boh odďaľuje vypočutie našich modlitieb, znamená to, že pre nás a našich blízkych pripravuje niečo oveľa lepšie.
Boh nám daroval všetko prostredníctvom iných ľudí. A my sme dostali život od Boha prostredníctvom iných, cez našich rodičov. Boh nám dáva svoju milosť cez iných, cez Cirkev.
Boh nám dáva odpustenie prostredníctvom kňazov. Boh potrebuje i nás, aby prišiel na tento svet i do ľudského srdca.
Panna Mária nás prosí o modlitbu príhovoru, modlitbu za iných. Evanjeliá nám prinášajú príklady modlitby za druhých. Spomeňme si na toho rímskeho stotníka, ktorý sa modlil k Ježišovi za svojho sluhu, ktorého miloval a bol ťažko chorý.
V evanjeliách sa stretávame aj s tými štyrmi, ktorí nesú ochrnutého pred Ježiša a odkrývajú strechu domu. Tieto príklady nám hovoria o sile modlitby príhovoru za iných. „Buďte svedkami lásky a pokoja“ – hovorí nám Panna Mária. Svedok je ten, kto sa stretol, spoznal a nosí v srdci lásku a pokoj a vie ich rozdávať aj iným. Nech nás nebeská matka Mária vedie k prameňu lásky, k Ježišovi, svojmu Synovi a nášmu Spasiteľovi.
Modlitba: Panna Mária, povedala si nám: „Drahé deti, keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“ Prosíme ťa, Matka Mária, pritiahni nás k svojmu materinskému srdcu, aby sme poznali Božiu lásku, ktorú nosíš vo svojom srdci a chceš ju darovať každému srdcu, ktoré sa ti otvorí. Vypros nám skutočnú skúsenosť Božej lásky, aby sme ju mohli vyprosovať a darovať ju druhým. Oroduj za nás, Matka Mária, aby sme aj my sami mohli dovoliť Bohu, aby nás miloval. Nech bude odstránené, uzdravené a oslobodené všetko, čo bráni príchodu Božej lásky do nášho srdca. Ty, Matka, milosrdne oroduj za nás a modli sa s nami za všetkých, ktorí sú ďaleko od Božej lásky. Amen.

Predchádzajúce

Máriiné posolstvá a jej výchova (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 24. deň