Mons. Aldo Cavalli navštívil pátra Joza Zovka

V utorok 23. augusta apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie Mons. Aldo Cavalli navštívil františkánsky kláštor na ostrove Badija v Chorvátsku, aby sa stretol s pátrom Jozom Zovkom, ktorý bol farárom v Medžugorí na začiatku zjavení v roku 1981.

Páter Jozo už niekoľko rokov organizuje na ostrove duchovné cvičenia a aj mnohé skupiny pútnikov, ktoré prichádzajú do Medžugoria sa pred pobytom alebo po pobyte v Medžugorí zúčastnia týchto cvičení.

Mons. Aldo Cavalli prišiel na ostrov Badija okolo 11.00 dopoludnia a po krátkej prehliadke miesta sa s pátrom Jozom spoločne naobedovali. Po obede mali súkromné stretnutie, ktoré trvalo dlho.

Stretnutie apošotolského vizitátora a pátra Joza Zovka bolo dlho očakávané a obaja boli so stretnutím spokojní.

Preložené z: centromedjugorje.org

Predchádzajúce

Homília „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša“ 24.08.2022

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú