Nepretržitá modlitba a pôst za Slovensko

Milí priatelia, 
pozývame vás pripojiť sa k nepretržitej modlitbe a pôstu za Slovensko, za odvrátenie všetkého zla, ochranu a požehnanie našej krajiny. 

Panna Mária v Medžugorí nás pozýva:
 „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť aj vojny a prírodné katastrofy.“

Prihlásiť sa môžete na  www.zaslovensko.com  kde nájdete aj ďalšie informácie. 

Spojme sa spoločne v modlitbe a pôste za naše drahé Slovensko. 

V modlitbe spojení,
spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Homília, Medžugorie 28.02.2021

Ďalej

Modlitba za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku, 2.marec 2021