Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 1. deň

Pokoj a dobro z Medžugoria:)
Drahí priatelia,  dnes začíname novénu pred sviatkom narodenia Pána.
Pridajte sa k nám:) 
Nech nás Panna Mária svojimi cnosťami pripraví na Ježišov príchod. 

Modlime sa aby sa Ježiš Kráľ pokoja narodil v našich srdciach, rodinách, vo svete.
Modlitbu novény nájdete každý deň na: 
www.svetlomariino.sk
https://www.facebook.com/svetlomariino

V radostnom očakávaní narodenia Pána sme duchovne spojení s vami.

Spoločenstvo Svetlo Máriino

PRVÝ DEŇ – MÁRIINA POKORA 

„Máriina dokonalá pokora nepochádza z pohľadu na seba, ale z pohľadu na Boha. Mária si uvedomuje veľkosť, svätosť a dar Božej lásky, preto je pokorná a odovzdaná Bohu až do konca.

Pokora nemá nič spoločné so slabosťou ani s ponižovaním seba samého. Pokora je v skutočnosti pravda. Ak poznáme seba a svoje vlastné slabosti, pomôže nám to správne budovať náš vzťah k sebe, k Bohu a k druhým.

Ak sme si vedomí všetkého, čo Boh urobil pre nás, a ak si uvedomíme, že všetko je Jeho darom, potom neexistuje dôvod na chvastanie. A to je pokora.“
páter Ljubo Kurtovič

„Drahé deti! V tomto svätom čase radostného očakávania Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske. Ďakujem vám, drahé deti. “            
Posolstvo Kráľovnej pokoja 2.12.2008

Vizionári sa nám snažia opísať krásu Panny Márie, hovoria že slovami nie je možné opísať jej krásu, radosť, lásku s ktorou k nám prichádza a modlí sa za nás. Prichádza oblečená v sivých šatách. Známy francúzsky mariológ René Laurentin poznamenal, že sivá farba je farba pokory a slúženia.“ Panna Mária sa zjavuje vo veľkej pokore.  Pokorná služobnica Pána, prichádza aby nám pomáhala, slúžila.

Mária, zaodej nás svojou pokorou, urob nás podobnými tebe. Ty si povedala: „prichádzam aby som vás viedla cestou pokory a slúženia, prvým zastavením na tej ceste je spoveď. odhoďte všetku pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku.

Vezmi nás za ruky veď nás, pripravuj nás k narodeniu Ježiša. Vypros nám dar pokory. S tebou prosíme, aby sa uskutočnili tvoje plány pokoja. Amen.

Pod Tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

14.12.2023

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 2. deň