Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 2. deň

DRUHÝ DEŇ –  MÁRIINA LÁSKA

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.“ (Lk 1,39-40)
Mária nemyslí na seba, ale na druhých. Máriina láska k blížnym sa prejavuje v namáhavej ceste, ktorú musela prejsť pešo, tri-štyri dni, aby pomohla svojej príbuznej Alžbete, ktorá bola v požehnanom stave, pretože jej anjel Gabriel zjavil, že čaká dieťa.
Nech nás Panna Mária učí ako otvoriť srdce pre druhých a obetavo im pomáhať.
páter Ljubo Kurtovič

 „Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, bez lásky nemôžete žiť ani s Bohom ani s bratom. Preto vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božej láske, ktorá je preveľká a otvorená pre každého z vás. Boh ma z lásky k človeku poslal medzi vás, aby som vám ukázala cestu spásy, cestu lásky. Ak nemilujete najprv Boha, nebudete môcť milovať ani blížneho, ani toho, koho nenávidíte. Preto, deti moje, modlite sa a prostredníctvom modlitby objavíte lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“ (25.apríl 1995)

Mária nás miluje Božou láskou.  Volá nás: Buďme spoločne láskou a odpustením pre všetkých tých, ktorí vedia a chcú milovať iba ľudskou láskou a nie tou nesmiernou Božou láskou, ku ktorej vás pozýva Boh.“ Jeden z jej najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás pozýva modliť sa je modliť sa za skúsenosť Božej lásky. Povedala: „Modlitbou a láskou zvíťazíte i nad tým, čo sa vám zdá ľudsky nemožné“.

Mária, v tebe sa Božia láska stala človekom. S tebou voláme: „Božia láska príď, daj sa nám spoznať“. Mária, pomôž nám zastaviť sa pred každou tvárou človeka a v jeho očiach vidieť Ježiša. Ak v nich uvidíme radosť, uč nás radovať sa, ak je v nich bolesť, pomôž nám ju odohnať nežnosťou, dobrotou. Učíš nás, že bez lásky sme stratení i to, že láska jediná má moc konať zázraky. Pomôž nám otvoriť srdce pre Božiu lásku, aj keď to niekedy bolí a  niečo stojí.

Priprav nás na Ježišovo narodenie. S tebou prosíme za dar lásky k Bohu a k blížnemu, aby sa uskutočnili tvoje úmysly a plány pokoja. Amen.

Pod Tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 1. deň

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 3. deň