Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 6. deň

ŠIESTY DEŇ – MÁRIINA ČISTOTA

Anjel pozdravil Máriu slovami: „Raduj sa, pretože si plná milosti!“ Si plná skutočnej krásy. Máriina krása spočíva v nevinnosti jej duše, v čistote jej citov, v jej srdci, ktoré nepozná  sebectvo, a preto je schopné pravdivo milovať.
„Drahé deti, keby ste vedeli ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“
páter Ljubo Kurtovič

„Drahé deti, aby ste mohli byť mojimi apoštolmi a aby ste mohli pomáhať všetkým tým, ktorí sú vo tme spoznať svetlo lásky môjho Syna, musíte mať čisté a pokorné srdcia. Nemôžete pomôcť, aby sa môj Syn narodil a kraľoval v srdciach tých, ktorí ho nepoznajú, ak nekraľuje – ak nie je kráľom vo vašom srdci. Ja som s vami. Kráčam s vami ako matka. Klopem na vaše srdcia. Nemôžu sa otvoriť, lebo nie sú pokorné. Modlím sa a modlite sa aj vy, deti moje milované, aby ste mohli môjmu Synovi otvoriť čisté a pokorné srdcia a prijať dary, ktoré vám prisľúbil. Vtedy budete vedení láskou a mocou môjho Syna. Vtedy budete mojimi apoštolmi, ktorí všade okolo seba šíria ovocie Božej lásky. Z vás a prostredníctvom vás bude pôsobiť môj Syn, pretože budete jedno. Po tom túži moje materinské srdce, po jednote všetkých mojich detí skrze môjho Syna. S veľkou láskou žehnám a modlím sa za vyvolených môjho Syna, za vašich pastierov. Ďakujem vám.“  (2. január 2014)

Mária, ukazuješ nám cestu svojim príkladom čistoty srdca. Dávaš nám prostriedky: modlitbu, pôst, častú spoveď, Sväté písmo, Eucharistiu, aby sme mohli vidieť Boha v blížnych, a slúžiť mu čistým srdcom ako ty.

Povzbudzuješ nás: „Deti moje, len čisté srdce, nezaťažené hriechom, sa môže otvoriť a iba úprimné oči môžu vidieť cestu, ktorou vás chcem viesť. Keď to spoznáte, spoznáte lásku Božiu – bude vám darovaná.“

Mária, pomôž nám očisťovať srdce od nezriadených lások a otvoriť sa pre narodenie Ježiša. S tebou prosíme za tvoje úmysly a plány pokoja. Amen.

Pod tvoju ochranu… 

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 5. deň

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 7. deň