Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 7. deň

SIEDMY DEŇ – MÁRIINA CHUDOBA

„Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom“
(Lk 14,  25–33).

Panna Mária, sa zriekla toho, čo je pre nás ľudí najťažšie, a to je zrieknuť sa seba samého. Svoju vôľu úplne podriadila Božej vôli. To znamená, že Božiu vôľu žila ako svoju vlastnú. Pre ňu, pokornú služobnicu Pána, urobil Pán veľké veci a skutky, pretože nemala nič, čo by jej patrilo. V tom spočíva veľkosť jej chudoby, ktorá priťahuje nebo.
páter Ljubo Kurtovič

„Drahé deti, materinským srdcom naplneným láskou k vám, svojim deťom, chcem vás naučiť úplnej dôvere v Boha Otca. Prajem si, aby ste sa naučili vnútorným nazeraním a vnútorným načúvaním nasledovať Božiu vôľu. Prajem si, aby ste sa naučili bezhranične dôverovať jeho milosti a jeho láske, tak ako som vždy dôverovala ja. Preto, deti moje, očistite svoje srdcia. Osloboďte sa od všetkého, čo vás pripútava len k pozemskému a dovoľte Božiemu, aby formovalo váš život prostredníctvom vašej modlitby a obety; aby vo vašich srdciach bolo Božie kráľovstvo; aby ste začali žiť vychádzajúc od Boha Otca; aby ste sa vždy usilovali kráčať s mojím Synom. Ale pre toto všetko, deti moje, musíte byť chudobní v duchu a naplnení láskou a milosrdenstvom. Musíte mať čisté a jednoduché srdcia a vždy byť pripravení slúžiť. Deti moje, počúvnite ma, hovorím to kvôli vašej spáse. Ďakujem vám.“ (18. marec 2016)

Mária, rozjímajúc o tvojej chudobe spoznávame, že všetky tvoje poklady sú v nebi, lebo tvoje srdce bolo stále s Bohom. Rozdávaš všetko čo máš s vedomím, že všetko patrí Otcovi. Chceme sa ti podobať.

Uč nás, nezhromažďovať  si poklady na zemi, nemať nič a predsa vedieť, že nám všetko patrí. Vypros nám dôveru, že náš milujúci Otec sa o všetko postará.

Uč nás blahoslavenstvu chudoby, bez teba sa nám to nedarí. Ty nám hovoríš: „Som s vami a modlím sa, aby ste to dokázali. Deti moje, musíte sa veľa modliť, aby ste mali viac lásky a trpezlivosti, aby ste vedeli priniesť obetu a aby ste boli chudobní v duchu“.

Pomôž nám rozpoznať  a vyprázdniť srdce od toho, čo nás pripútava k pozemskému, aby sme sa otvorili pre Ježišovo narodenie. S tebou prosíme za tvoje úmysly a plány pokoja. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 6. deň

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 8. deň