Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 8. deň

ÔSMY DEŇ – MÁRIINA POSLUŠNOSŤ

„Hľa, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi, ktorých nepoznáte“ (Dt 11, 26-28).

Mária je poslušná, hoci všetkému nerozumie. Mária je poslušná pod krížom, poslušne prijíma novú úlohu a tou je: byť matkou, matkou Cirkvi, matkou a teda ochrankyňou a orodovnicou Kristových „synov“.

Na rozdiel od neposlušnej Evy, ktorá rodí smrť, Mária rodí život. Takto Mária ukazuje všetkým ženám, a teda aj všetkým veriacim, čo koná jej pravá poslušnosť – prináša Boha, je plodná, šíri okolo seba dobro a koná dobro.
páter Ljubo Kurtovič

„Drahé deti! Chcem vás deň čo deň zaodievať svätosťou, dobrotou, poslušnosťou a Božou láskou, aby ste boli zo dňa na deň krajší a pripravenejší pre svojho Pána. Drahé deti! Počúvajte a prežívajte moje posolstvá! Chcem vás viesť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (24.október 1985).

Boh posiela k Márii archanjela Gabriela, ktorý jej oznamuje, že sa má stať matkou Spasiteľa. Ona odpovedá: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38).

Mária nás oduševňuje svojou dokonalou poslušnosťou vôli nebeského Otca. Hovorí nám: „Zostanem s vami, kým mi to Najvyšší dovolí, Boh mi dovoľuje aby som bola s vami, poslúchnite ma a žite moje posolstvá… modlite sa, modlite sa, modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý…milujem vás a chcem vás všetkých viesť so mnou do raja…keď sa nemodlíte a nie ste pokorní a poslušní posolstvám, ktoré vám dávam, nemôžem vám pomôcť.“

Poslúchnuť ťa, Mária, znamená, urobiť všetko, čo nám povie Ježiš – žiť Evanjelium. Ty si povedala: „Ja nie som dôležitá, vediem vás k môjmu Synovi“. Preto ti znovu a znovu opakujeme modlitbu odovzdania sa „Totus Tuus Maria“ a vieme, že nás správne povedieš.

Zaodej nás svojou poslušnosťou, pomôž nám otvoriť srdce pre Ježišovo narodenie. S tebou prosíme za tvoje úmysly a plány pokoja. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 7. deň

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15.- 23. decembra 2023 – 9. deň